वाहतूक शाखा
पुणे ग्रामीणमधील वाहतूक शाखेतील विविध कामांसाठी २ अधिकारी आणि ४१ पोलीस कर्मचारी तैनात आहेत. रस्ते अपघात टाळणे, विविध महामार्ग, शहरे आणि महत्वाच्या ठिकाणी रहदारीचे नियमन करणे हे वाहतूक शाखेचे काम आहे. वाहतूक पोलीस हे मुख्यतः पुणे ग्रामीण भागातील वेगवेगळ्या ठिकाणी सणांच्या हंगामात ते फिक्स पॉइंट्ससह वाहतूक नियमन करतात. विशेष उत्सव आणि कार्यक्रमात प्रवेशाचे ठिकाण आणि निर्गमन यासंबंधी योग्य विनियमनसाठी वाहतूक शाखेने विविध योजना तयार केल्या आहेत.