नियंत्रण कक्ष
पोलीस कंट्रोल रूम संपूर्ण जिल्ह्यात पोलीस खात्याची कार्ये नियंत्रित करते. नियंत्रण कक्ष जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्याशी वायरलेस द्वारे जोडले जाते व त्याद्वारे सर्व पोलीस स्टेशनशी संपर्क केला जातो. हे सर्व स्तरांवर क्षेत्रातील कर्मचारी आणि नियंत्रक अधिकारी यांच्यातील कम्युनिकेटरची भूमिका बजावते. नियंत्रण कक्ष कायदा आणि सुव्यवस्था योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करतात. गंभीर परिस्थितीत आणि वरिष्ठ अधिकारी / युनिट कमांडरच्या अनुपस्थितीत काही वेळा नियंत्रण कक्षातील अधिकाऱ्यांना निर्णय घ्यावा लागतो आणि त्या स्थानी उपस्थित अधिकार्यांना सूचना द्यावी लागतील, आवश्यक असल्यास डिपार्च बबल स्थानकावर पोलीस अधिकार्यांना मदत करण्यासाठी आणि तातडीने महत्त्वाच्या घटना युटिलिट कमांडर, इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि डीजी कंट्रोल रूमला कळवले जाते. कायदा व सुव्यवस्था किंवा कोणत्याही अपघाती परिस्थिती किंवा क्षेत्रीय चळवळीची समस्या असल्यास नागरीक आपत्कालीन डायल १०० क्रमांकावरील कंट्रोल रूमला कळवू शकतात. त्या माहिती कंट्रोल रूमवर आवश्यक ती कारवाई केली जाते. आवश्यक असल्यास कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तात्काळ पोलीस त्या ठिकाणी पाठवले जातात. यासाठी बिट मार्शल ची मदत घेतली जाते.